Po—Pá 7:00—18:00

Sokolská 1235/38 , Boskovice

Napište nám

info@pkklima.cz

Zavolejte nám

+420 606 22 09 55

FAQ

Často kladené Otázky

Jestliže máte otázku, my máme odpověď

Co je klimatizace?
Obor větrání se zabývá problematikou vnitřního prostředí z hlediska kvality vzduchu. Pokud se nasávaný venkovní vzduch před distribucí na určená místa v objektu filtruje a upravuje se jeho teplota a vlhkost na požadované hodnoty, potom hovoříme o klimatizaci. Úkolem klimatizace je rovněž automaticky udržovat v klimatizovaných prostorách stabilní parametry vnitřního prostředí, a to bez ohledu na okolní podmínky. Klimatizací se vybavují především ty části objektů, pro jejichž provoz je zajištění konkrétní úrovně vnitřního prostředí nezbytné (průmyslové provozy, zdravotnická zařízení), anebo pomáhá zvyšovat standard poskytovaných služeb (hotely, nákupní centra, bytové projekty). Jednou z možností, jak optimalizovat teplotní parametry vzduchu, je chlazení. V chladících jednotkách koluje v uzavřeném cyklu chladící médium, které je nejprve v plynném stavu kompresorem stlačováno, poté je o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do výměníku, kde při částečném ochlazení kondenzuje, aby se nakonec přes kapiláru nebo expanzní ventil dostalo do výparníku, kde expanduje, což vede k jeho prudkému ochlazení. Kapalina se začne odpařovat, ohřívá se a tím odebírá teplo z prostoru výparníku, jehož teplota klesá a vytváří tak zdroj studeného vzduchu využívaného k chlazení. Chladivo se poté vrací zpátky do kompresoru a cyklus se opakuje. Chlazení je běžně využíváno v provozech s vysokými nároky na tepelnou pohodu a tam, kde je třeba eliminovat tepelnou zátěž od technologických zařízení (serverovny, apod.). Pro chlazení se používají většinou chladicí (klimatizační) jednotky s oběhem chladiva typu split či multi-split.
Základní rozdělení klimatizací
Kompaktní klimatizace Jedná se o zařízení, kde jsou kondenzační a výparníková část umístěny dohromady v jednom zařízení. Patří sem například okenní klimatizace a mobilní klimatizace. Dělená klimatizace Tyto jednotky mají kondenzační a výparníkovou část oddělenou. Propojeny jsou měděným potrubím s cirkulujícím chladivem. Patří sem split, multisplit. Split klimatizace Klimatizace typu split jsou dělené klimatizace, které mají kondenzační jednotku umístěnou ve venkovním prostředí a výparníkovou jednotku v klimatizovaném prostoru. Vnitřní jednotky systému split jsou v nástěnném, parapetním, podstropním, kazetovém, kanálovém a sloupovém provedení. Nástěnné jednotky se uplatní v rodinném domě, v bytě, kanceláři, hotelových pokojích apod. Multisplit Multisplit používá více vnitřních jednotek. Systém umožňuje na jednu venkovní jednotku napojit více vnitřních jednotek, přičemž je lze samostatně ovládat. Vnitřní jednotky Liší se v možnostech využití. Nejčastěji používané jsou nástěnné a kazetové jednotky. Vyrábějí se v mnoha provedeních, tvarech a odstínech. Dají se teda pěkně sladit z interiérem bytu, či kanceláře. Pro jejich optimální funkčnost je důležité vybrat vhodné umístění v klimatizované místnosti, zvolit správný typ a výkon těchto zařízení.
Jak funguje klimatizace?
Chlazení a topení klimatizační jednotkou Venkovní a vnitřní jednotka jsou mezi sebou propojeny párem potrubí. Tímto potrubím proudí chladivo. Dále jsou mezi jednotkami kabelem propojeny desky s elektronikou, je tak zajištěna elektronická komunikace. Klimatizační jednotka se ovládá dálkovým infra ovladačem nebo drátovým (nástěnným) ovladačem a to podle typu vnitřní jednotky. Chladící výkony jednotek jsou různé, musí se teda vždy individuálně navrhnout správný výkon podle tepelné zátěže klimatizované místnosti.
Jak probíhá montáž klimatizace?
Podle vašich představ a možností navrhneme optimální řešení instalace. Začínáme instalací rozvodů chladu a odvodu kondenzátu. Provedeme potřebné stavební práce a následné zednické zapravení. V dalším kroku osadíme vnitřní jednotku na zeď a propojíme ji s chladícím okruhem, el. přívodem a odvodem kondenzátu. Dále instalujeme venkovní jednotku, zapojíme ji do chladícího okruhu a napustíme chladivem. Dokončíme nezbytné zapravení a provedeme úklid interiéru. Následuje zprovoznění celého systému a odzkoušení provozních stavů. Nezbytnou součástí je zaškolení obsluhy, předávací dokumentace a zodpovězení veškerých otázek.
Jak často se provádí servis klimatizace?
Plánovaný servis klimatizačních jednotek se provádí u menších splitových zařízení jednou popřípadě dvakrát do roka. Provádíme, záruční i pozáruční servis klimatizace. Při plánovaném servisu jde zejména o kontrolu provozních tlaků chladiva, čištění filtrů, kontrolu odtoku kondenzátu, čištění kondenzátoru a výparníku, měření odběru el. proudu atd. Předchází se tak předčasnému opotřebení a nenávratné ztrátě výkonu klimatizace.